Szukasz pracy?

wyślij cv
umowa o pracę

elastyczny grafik

rozwój zawodowy i możliwość awansu

fajna atmosfera

Jak zacząć

Nabór do pracy w restauracji prowadzi jej kierownik. To z nim rozmawiasz o warunkach Twojego zatrudnienia.
By sprawdzić, czy w danym lokalu jest wolny etat, możesz tam zadzwonić lub przyjść osobiście.

OTO DROGA DO ZATRUDNIENIA W McDONALD's!

 • skontaktuj się z wybraną restauracją
 • ustal termin spotkania
 • wypełnij formularz i przyjdź z nim na spotkanie. Znajdziesz go tutaj lub w każdej restauracji McDonald’s
 • przejdź niezbędne badania lekarskie (na koszt pracodawcy, który wystawi Ci też skierowanie)
 • skompletuj niezbędne dokumenty
 • podpisz umowę o pracę

WITAMY W NASZYM ZESPOLE

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRACY

 1. orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych niezbędne do pracy w gastronomii
 2. orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku
 3. kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy (oryginał do wglądu)
 4. kopia świadectwa ukończenia ostatniej szkoły (oryginał do wglądu)
 5. kserokopia książeczki wojskowej (dotyczy mężczyzn, którzy odbyli służbę wojskową nie wpisaną w żadne świadectwo pracy)
 6. zaświadczenie o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych (o ile pracownik pobierał taki zasiłek)
 7. inne dokumenty niezbędne do wyliczenia stażu pracy

Kogo szukamy

Od kandydatów do pracy w restauracji oczekujemy przede wszystkim entuzjazmu i chęci do pracy. Doceniamy umiejętność działania w grupie i życzliwy stosunek do innych.
Pracując w McDonald’s musisz czuć się odpowiedzialny nie tylko za swoje zadania, ale i wyniki całej restauracji. Załoga powinna być zgranym zespołem, w którym każdy zna i dobrze wykonuje swoje działania.

Zapraszamy zarówno osoby, które myślą o związaniu się z naszą marką na dłużej, jak i te szukające pracy sezonowej. Jesteś mile widziany, nawet jeśli możesz pracować tylko na część etatu. Nie musisz mieć doświadczenia zawodowego ani wykształcenia. Wystarczy byś był pełnoletni i miał ochotę do pracy. By dostać pracę musisz jednak przejść rozmowę kwalifikacyjną i dopełnić kilku formalności.

Co oferujemy

Pracę w młodym, dynamicznym zespole, gdzie liczy się to jak dajesz sobie radę z powierzonymi obowiązkami, a nie wcześniejsze doświadczenie zawodowe, wiek czy wykształcenie.
Pracując w McDonald’s poznajesz zasady działania nowoczesnego przedsiębiorstwa, które odniosło wielki światowy sukces. Zdobyta tu wiedza i doświadczenie na pewno będą procentować w Twojej przyszłej karierze zawodowej. Dołączając do naszego zespołu, otrzymasz możliwość uczestniczenia w imprezach integracyjnych oraz korzystania z oferty McDonald’s na atrakcyjnych zasadach.

Uczciwe i czytelne zasady zatrudniania, polegające na podpisywaniu z każdym pracownikiem umowy o pracę (początkowo okres próbny do 3 miesięcy). Przestrzegamy wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Mamy i stosujemy regulaminy pracy i wynagradzania jasno określające Twoje prawa i obowiązki.

Wynagrodzenie jest określane stawką godzinową. Jej wysokość poznajesz w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Jest ona określona jako przedział „od-do”. Dzięki temu szef może docenić Cię za dobrą pracę, zwiększając Twoją stawkę godzinową lub przyznając nagrodę finansową. Miesięczne wynagrodzenie przelewamy na konto regularnie i bez żadnych opóźnień.


Ocenę pracy, opierającą się na jasno określonych kryteriach.
2 razy do roku każdy pracownik odbywa ze swoim przełożonym rozmowę, w trakcie której omawiane są wszystkie aspekty jego pracy - nie tylko wywiązanie się z obowiązków służbowych czy opanowanie standardów McDonald’s, ale również stosunek do kolegów
czy np. schludność. Cząstkowe oceny składają się na wynik końcowy, który ma bezpośredni wpływ na kwestię ewentualnego awansu i wynikającej z niego podwyżki.

Czas pracy, określony z uwzględnieniem Twoich możliwości i preferencji. Myślisz o łączeniu pracy z nauką? Masz inne obowiązki, które nie pozwalają ci pracować na pełen etat? Z niczego nie musisz rezygnować. Ponad połowa pracowników naszych restauracji pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy. Rozpoczynając pracę po prostu ustalasz z kierownikiem swoją dyspozycyjność. Zostanie ona uwzględniona w grafiku pracy.

Szkolenie ma w McDonald’s znaczenie zasadnicze. W każdej restauracji działa zespół do spraw szkolenia, określający potrzeby w tej mierze i czuwający nad całokształtem szkoleń w restauracji. Przed przystąpieniem do samodzielnej pracy odbywasz szkolenie BHP.
Pracę zaczynasz od szczegółowej orientacji, dzięki której poczujesz się pewniej w nowym środowisku. Pierwszy okres pracy spędzasz pod okiem instruktora, który pokazuje poprawny sposób pracy na każdym stanowisku w restauracji. Uzyskasz dostęp do materiałów zawierających jasno podane i wyczerpujące opisy tych stanowisk. W restauracji wykorzystywane są materiały szkoleniowe analogiczne do wykorzystywanych przez McDonald’s w innych krajach europejskich.


W rozwoju zawodowym bardziej doświadczonych pracowników restauracji zasadnicze znaczenie odgrywa kilkuetapowy proces szkolenia operacyjnego McDonald’s. Umożliwia on poznanie nowoczesnych metod zarządzania i prowadzenia restauracji. Tworzą go kolejne kursy szkoleniowe: SMC (Store Management Practices), EMP (Effective Management Practices), RLP (Restaurant Leadership Practices) i BLP (Business Leadership Practices). Kursy te stanowią teoretyczne rozwinięcie i pogłębienie wiedzy zdobytej w restauracji. Trzy pierwsze prowadzi dział szkoleń McDonald’s Polska. Ostatni to sesja szkoleniowa w jednym z kilku Uniwersytetów Hamburgera. Polscy menadżerowie korzystają z takiego ośrodka zlokalizowanego w Monachium.

Wszystkie szkolenia odbywają się na koszt pracodawcy.

Szansę szybkiej kariery, wyrażającą się w awansie każdego wyróżniającego się pracownika. Jeśli sprawdzasz się na danym stanowisku,
możesz być pewny, że Twój wysiłek zostanie zauważony i doceniony. Zdarza się, że jeszcze w trakcie 3-miesięcznego okresu próbnego możesz otrzymać promocję na wyższe stanowisko. Nierzadkie są sytuacje, że kierownikiem restauracji McDonald’s - przedsiębiorstwa wielomilionowej wartości zatrudniającego kilkadziesiąt osób - zostaje osoba z rocznym stażem!

Perspektywy przed Tobą

Pracę w restauracji zaczynasz od stanowiska pracownika restauracji. W tej roli jednego dnia będziesz obsługiwał gości stojąc za kasą, innego przygotowywał posiłki na kuchni lub pracował na zapleczu. Dzięki temu poznasz od podszewki dynamiczne przedsiębiorstwo, jakim jest restauracja McDonald’s.

Kolejny szczebel typowej kariery w McDonald’s Polska to stanowisko instruktora. Do jego obowiązków - oprócz dotychczasowych zajęć - należy m.in. szkolenie nowych pracowników.

PODZIAŁ WG PŁCI:

Kierownicy restauracji

Asystenci kierowników restauracji

Menadżerowie

W każdym obiekcie pracuje od kilku do kilkunastu menadżerów. Odpowiadają oni za sprawne działanie poszczególnych obszarów restauracji: kuchni, serwisu, sali jadalnej itp. Z tej grupy rekrutowani są członkowie ścisłego kierownictwa restauracji: asystenci kierownika restauracji oraz sam kierownik.

Swoją karierę w McDonald’s możesz też zacząć od razu od poziomu menadżerskiego. W większych miastach co jakiś czas organizowane są akcje naboru na stanowisko menadżera - praktykanta. Dowiesz się o nich z ogłoszeń w lokalnych mediach. Jeśli zgłosisz się i pomyślnie przejdziesz proces rekrutacji, będziesz poddany kilkumiesięcznemu okresowi próby, by pokazać, że dobrze sobie radzisz z powierzonymi obowiązkami. Po jego zakończeniu masz szansę objąć stanowisko asystenta, a więc członka ścisłego kierownictwa restauracji.

Grupa ponad 18 500 pracowników restauracji stanowi bogate źródło talentów. Ich wiedza fachowa i zaangażowanie są kluczowe dla powodzenia firmy. Osoby na stanowisku menadżerskim zdobywające wykształcenie na uczelni wyższej mogą ubiegać się o objęcie programem stypendialnym. Warunkiem są dobre wyniki w pracy. Dla wyróżniających się menadżerów chcących pogłębiać wiedzę z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności został przygotowany program podyplomowych studiów na SGGW.

Na najlepszych czekają dalsze możliwości awansu. Biuro McDonald’s Polska to kilkanaście działów wspierających sieć lokali oraz realizujących strategie korporacji. Jako pracownik np. Działu Operacyjnego, Rozwoju czy Marketingu poznasz od wewnątrz jedną z największych organizacji biznesowych w świecie, nawiążesz kontakt z twórcami jej sukcesu, zdobędziesz wartościową wiedzę i doświadczenie. Będziesz mógł też wnieść twórczy wkład w rozwój firmy.


Około 60% personelu biura firmy to ludzie, którzy zaczęli swoją zawodową przygodę z McDonald’s w jednym z lokali sieci. Ścieżka kariery zawsze jest przed Tobą otwarta. Istnieje wiele przykładów na to, że doskonała praca, potencjał i zaangażowanie mogą zaprowadzić na najwyższe stanowiska w strukturach krajowych i międzynarodowych firmy.

Informacje ogólne

Sieć McDonald's w Polsce to obecnie 388 restauracji.

Pracuje w nich ponad 19 000 pracowników.


Każdego dnia nasze lokale odwiedzają setki tysięcy klientów.

Wracają oni do nas między innymi dlatego, że spotykają się 
z profesjonalnym i przyjaznym personelem.

Obok atrakcyjnej oferty jest to niezbędny warunek sukcesu firmy.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą.
Zachęcamy do kierowania do nas pytań i uwag. Czekamy na Państwa telefony, e-maile i listy.

Wyślij CV

Napisz do nas

*wymagane

Spółka jest wpisana do rejestru:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego, KRS 0000097409
NIP: 521-008-81-10;
Wysokość kapitału zakładowego: 151.569.758,98 zł

Adres do korespondencji:

McDonald’s Polska sp. z o.o.
Dział HR "Praca"
Ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa